Rockchique Unique Braclets

You wonder letters, music and jewelry, que?

Typography is the art of arranging letters and text so that the text is legible, clear, and visually appealing to the reader. Typography includes letter style, appearance, and structure, aimed to evoke certain emotions and convey specific messages.

Good typography exhibits visual hierarchy and sets the tone through proper structure and shapes. Letters are organized with rhythm. 

When you listen to music, there is a pattern, which affects how you feel and creates order. This pattern is known as rhythm. Rhythm includes repetitive strong patterns of sound, words, or musical notes, and it applies to typography because order and consistency are more appealing to people than chaos or noise.

When we listen to music, there are deliberate pauses built in that separate sound from silence. The same effect applies to typography when combining letters, words, and blank spaces to reinforce letter rhythm. Unexpected gaps break the rhythm and flow of reading.

By understanding how rhythm works in typography, a text can be read quickly and easily.

The “Unique” concept:

All jewelry and bracelets are crafted from used musician materials, whether bass strings, guitar strings zippers from matching bags, or clothing. Everything is handmade piece by piece, you will never find two similar pieces. 

Rockchique is unique because of the high degree of finishing as well as the choice of material for each piece of jewelry. Bass strings, guitar strings from different musicians are mixed together and transformed into a beautiful bracelet ‘a pièce unique’. 

Jazz, Rock, Metal, Punk, or Flamenco, are all intertwined and transformed into beautiful and unique piece.

The bracelets exude a strong personality in which music and emotions are captured. The zippers are there for fun and beautiful to combine.

A strong look that rocks, that also makes you unique!

Rockchique Unieke Armbanden

U vraagt zich af letters, muziek en juwelen, que?

Typografie is de kunst om letters en tekst zo te rangschikken dat de tekst leesbaar, duidelijk en visueel aantrekkelijk is voor de lezer. Typografie omvat letterstijl, uiterlijk en structuur, met als doel bepaalde emoties op te wekken en specifieke boodschappen over te brengen.

Goede typografie drukt de visuele hiërarchie uit en zet de toon door een goede structuur en vormen. Letters worden georganiseerd met ritme. 

Als je naar muziek luistert is er een patroon, dat beïnvloedt hoe je je voelt en orde schept. Dit patroon staat bekend als het ritme. Ritme omvat repetitieve sterke patronen van geluid, woorden of muzieknoten, en het is van toepassing op typografie omdat orde en consistentie prettiger zijn voor mensen dan chaos of ruis.

Wanneer we naar muziek luisteren zijn er opzettelijk pauzes ingebouwd die geluid van stilte scheiden. Hetzelfde effect geldt voor typografie bij het combineren van letters, woorden en lege ruimten om het letterritme te versterken. Onverwachte tussenruimtes breken het ritme en de flow van het lezen.

Door te begrijpen hoe het ritme in de typografie werkt, kan een tekst snel en gemakkelijk worden gelezen.

Het ‘Uniek’ concept:

Alle juwelen en armbanden worden vervaardigt uit gebruikt muzikantenmateriaal, hetzij bassnaren, gitaarsnaren ritsen van bijhorende zakken of kledij. Alles wordt met de hand gemaakt stuk per stuk, u zal nooit twee gelijke stukken vinden. 

Rockchique is uniek door de hoge afwerkingsgraad én de keuze van het materiaal voor elk juweel afzonderlijk.

Bassnaren, gitaarsnaren van verschillende muzikanten worden door elkaar gehaald en omgevormd tot een prachtige armband ‘een pièce unique’ 

Jazz, Rock, Metal, Punk of Flamenco deze zijn allen verstrengeld en omgetoverd tot een prachtig en uniek stuk.

De armbanden stralen een sterke persoonlijkheid uit, waarin muziek en emoties gevat zitten. De zippers zijn er voor de fun en mooi om te combineren.

Een sterke uitstraling die rockt, dat maakt ook u uniek! 

Share on