Monograph artist Lode Laperre by mathematical philosopher Jean Paul Van Bendegem

What one sees is a false image, eidolon. The title posits the constant change in space and time, both physical and mental. In this art monograph, professor and mathematical philosopher Jean Paul Van Bendegem analyses the theme when considering the paintings of Lode Laperre. “Looking at a canvas by Laperre is like looking at a heraclitic river: no matter how long you keep looking, you will never see the same thing twice. For at a second look, the first look has become the underlay of a palimpsest, occupied by that second look, waiting for a third, a fourth … look to form a never-ending structure. May this then be called an eidolon?”

As a visual artist, Lode Laperre is fascinated by Eastern civilisations and visual cultures. Since the late 1990s, he has been exploring similarities, differences and frictions between Eastern and Western visual languages and trying to unify and integrate them in his oeuvre. This book is also bathed in Eastern philosophy, which focuses on concepts such as impermanence and temporality.

More about the artist Lode Laperre

hardcover edition, English – Dutch – 26,5 x 25,5 cm, 64 pages full color – 25 euro (excl. shipping costs)
ISBN 97-8-946407-0545

Monografie kunstenaar Lode Laperre door wiskundige filosoof Jean Paul Van Bendegem

Wat men ziet is een schijnbeeld, eidolon. De titel stelt de voortdurende verandering in ruimte en tijd, zowel fysiek als mentaal, centraal. In deze kunstmonografie analyseert professor en wiskundig filosoof Jean Paul Van Bendegem het thema bij het beschouwen van de schilderijen van Lode Laperre. “Naar een doek van Laperre kijken is als naar een heraclitische rivier kijken: hoelang je ook blijft kijken, nooit zal je tweemaal hetzelfde zien. Want bij een tweede blik is de eerste blik de onderlaag geworden van een palimpsest, ingenomen door die tweede blik, wachtend op een derde, een vierde … blik om een nooit eindigende structuur te vormen. Mag dit dan een eidolon genoemd worden?”

Lode Laperre is als beeldend kunstenaar gefascineerd door oosterse beschavingen en beeldculturen. Al sinds eind jaren 90 onderzoekt hij overeenkomsten, verschillen en fricties tussen oosterse en westerse beeldtalen en probeert die te verenigen en integreren in zijn oeuvre. Ook dit boek baadt in de oosterse filosofie, die begrippen als vergankelijkheid en tijdelijkheid centraal stelt.

Meer over Lode Laperre

hardcover uitgave 
formaat 25,5 x 26,5 cm, 64 pagina’s full color
ISBN 97-8-946407-0545 – NUR 642 – D/2022/14.650/1
reserveer uw exemplaar op info@poespaproducties.be

Eidolon-Lode Laperre

$ 27.00

20 in stock